Eitem Agenda

Rhaglen Waith Ddrafft 2019/20

Adolygu’r cynigion sydd yn Rhaglen Waith Ddrafft 2019/20 a chytuno ar y ffordd ymlaen ar gyfer y cyfnod rhwng Medi a Rhagfyr 2019.

 

Dogfennau ategol: