Eitem Agenda

Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd

Eitem i adolygu cynnwys yr adroddiad cyn iddo gael ei dderbyn gan y Cabinet a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru.   Bydd yn rhoi’r cyfle i aelodau asesu’r cynnydd a wnaed yn erbyn y Cynllun Datblygu Lleol ac ystyried unrhyw ddatblygiadau yn y dyfodol.  

 

Dogfennau ategol: