Eitem Agenda

Deisebau

Derbyniwyd deisebau ynghylch y ceisiadau canlynol yn unol â Rheol 14.2 Gweithdrefn Cyfarfodydd Pwyllgorau. Mae’r deisebwyr wedi cael gwybod bod ganddynt hawl i siarad, ac mae'r ymgeiswyr/asiantau wedi cael gwybod bod ganddynt hawl i ateb:

 

19/01370/MNR, cyn-safle T? Glas, 75 T? Glas Avenue, Llanisien

Cais rhif A/19/00057/MNR, cyn-safle T? Glas, 75 T? Glas Avenue, Llanisien

Cais rhif A/19/00058/MNR, cyn-safle T? Glas, 75 T? Glas Avenue, Llanisien

Cais rhif A/19/00059/MNR, cyn-safle T? Glas, 75 T? Glas Avenue, Llanisien

18/01028/MJR, 56 Wern Goch West, Llanedern

18/02601/MJR, 32 Heol y Gadeirlan, Pontcanna