Eitem Agenda

Cylch Gorchwyl

Bod yn Bwyllgor Trwyddedu'r Cyngor fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Trwyddedu 2003 a Deddf Hapchwarae 2005 ac unrhyw ailddeddfu neu addasiad o’r rheiny; ac fel dirprwy llawn i'r Cyngor i arfer yr holl bwerau a swyddogaethau a ganiateir o dan y Deddfau hynny neu sy'n ofynnol fel arall yn ôl y gyfraith i gael eu cyflawni gan y Pwyllgor Trwyddedu statudol.

 

Bydd yn ofynnol i bob aelod o'r Pwyllgor ddilyn hyfforddiant perthnasol i'w galluogi i gyflawni eu dyletswyddau'n briodol.