Eitem Agenda

Penodi Cadeirydd, Dirprwy Gadeirydd ac Aelodaeth y Pwyllgor

Yn ei gyfarfod ar 23 Mai 2019, penododd y Cyngor Blynyddol y Cynghorydd Norma Mackie yn Gadeirydd a'r Cynghorydd Abdul Sattar yn Ddirprwy Gadeirydd.

 

Dyma'r aelodaeth bresennol:

 

Y Cynghorwyr Asghar Ali, Bowen-Thomson, Derbyshire, Ford, Goddard, Jacobsen, Kelloway, Lancaster, Mackie, Sattar a Wood.