Eitem Agenda

Datganiadau o Fuddiant

I'w gwneud ar ddechrau'r eitem agenda dan sylw, yn unol â chod ymddygiad yr Aelodau.