Eitem Agenda

Penodi Llywodraethwyr Ysgolion yr Awdurdod Lleol

Cymeradwyo argymhellion Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol, 10 Medi 2019.


Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol.

 

Dogfennau ategol: