Eitem Agenda

Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif: Darpariaeth Blynyddoedd Cynnar, Cynradd ac Uwchradd i wasanaethu Adamsdown a Sblot

(Papurau i ddilyn)

 

Craffu cyn penderfynu ar adroddiad drafft y Cabinet

 

Dogfennau ategol: