Eitem Agenda

Datganiadau o Fuddiant

Dylid gwneud hyn ar ddechrau’r eitem agenda dan sylw, yn unol â’r Cod Ymddygiad Aelodau.