Eitem Agenda

Penodi Cadeirydd ac Aelodaeth

Nodi bod y Cyngor yn y cyfarfod blynyddol a gynhaliwyd ar 23 Mai 2019 wedi penodi'r Cynghorydd Ramesh Patel yn Gadeirydd y Pwyllgor ac yn dilyn yr Aelodau i'r Pwyllgor hwn:

 

Cynghorydd Boyle, Derbyshire, Jones, Lancaster, Owen, Jacqui Parry, Wong and Wood