Eitem Agenda

Craffu Cyn Penderfyniad: Cynllun Terfynol Astudiaeth Dichonoldeb Ansawdd Aer - Achos Busnes Llawn a Gwelliannau Trafnidiaeth Canol y Ddinas

Eitemi roi’r cyfle i Aelodau graffu cyn gwneud penderfyniad ar yr eitem a gaiff ei rhoi gerbron y Cabinet ar 13 Mehefin 'Cynllun Terfynol Astudiaeth o Ddichonoldeb Ansawdd Aer - Achos Busnes Llawn a Gwelliannau i Drafnidiaeth yng Nghanol y Ddinas'.

Dogfennau ategol: