Eitem Agenda

Hysbysiad o Gynnig

Cynnig:

 

Cynigiwyd gan:           Y Cynghorydd Joel Williams

 

Eiliwyd gan:                Y Cynghorydd Jayne Cowan

 

Mae Cyngor Caerdydd yn mabwysiadu’n ffurfiol ac yn ailddatgan diffiniad yr IHRA o wrth-semitiaeth:

 

“Mae gwrth-semitiaeth yn ganfyddiad penodol o Iddewon, a allai gael ei fynegi fel casineb tuag at Iddewon. Mae dangosiadau corfforol a rhethregol o wrth-semitiaeth yn cael eu cyfeirio at Iddewon neu unigolion nad ydynt yn Iddewon a/neu eu heiddo, tuag at sefydliadau a chyfleusterau crefyddol y gymuned Iddewig.”