Eitem Agenda

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Adroddiad Blynyddol Drafft 2018/19

Bydd y Prif Swyddog Craffu yn tywys yr Aelodau drwy Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol. Gofynnir i’r aelodau ystyried yr adroddiad, penderfynu a oes angen unrhyw newidiadau a chytuno ar fformat terfynol i’w gyflwyno yng nghyfarfod y Cyngor.

 

Dogfennau ategol: