Eitem Agenda

Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd - Cynllun Cyflawni'r Gyfarwyddiaeth - 2019/20

Eitem i drafod cynnwys Cynllun Cyflawni’r Gyfarwyddiaeth – Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd - 2019/20. Mae hyn yn rhoi cyfle i’r Pwyllgor graffu ar gynigion y Gyfarwyddiaeth sydd o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor.

 

Dogfennau ategol: