Eitem Agenda

Craffu Cyn Penderfyniad: Goleuadau Stryd LED ar y Rhwydwaith Priffyrdd Preswyl

Eitem i roi cyfle i Aelodau godi unrhyw gwestiynau ar gynigion i gaffael goleuadau stryd LED ar gyfer rhwydwaith priffyrdd preswyl Caerdydd.

 

Dogfennau ategol: