Eitem Agenda

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd - Diweddariad ar lafar

Crynodeb byr ar sefyllfa gyfredol y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd i Gaerdydd, yn unol â chais y Pwyllgor.  Gan y Prif Swyddog Craffu.