Eitem Agenda

Fferm Solar Ffordd Lamby - y Cynnydd Diweddaraf

Eitem i roi diweddariad i’r Aelodau ar y gwaith o ddatblygu Fferm Haul Ffordd Lamby, ac i ystyried y gwaith sydd angen ei wneud i gwblhau’r cynllun.  

 

 

Dogfennau ategol: