Eitem Agenda

Datganiadau o Fuddiant

I’w wneud ar ddechrau'r eitem agenda dan sylw, yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau.