Eitem Agenda

Datgan Buddiannau

I'w wneud ar ddechrau eitem yr agenda dan sylw, yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau.