Eitem Agenda

Darpariaeth Ysgol Newydd i wasanaethu rhannau o Bontprennau a Phentref Llaneirwg

I dderbyn briff llafar ar y cynnig.

Dogfennau ategol: