Eitem Agenda

Darpariaeth Ysgol Newydd i wasanaethu rhannau o Bontprennau a Phentre Llaneirwg

I dderbyn briff llafar ar y cynnig.

Dogfennau ategol: