Eitem Agenda

Cynllun Corfforaethol Drafft 2019-2022 a Chynigion Drafft ar gyfer Cyllideb 2019-2020

Cynnal gwaith craffu cyn penderfyniad ar Gynllun Corfforaethol Drafft 2019-2022 a Chynigion Cyllideb Drafft 2019-2022 cyn iddynt gael eu hystyried gan y Cabinet.

 

Dogfennau ategol: