Eitem Agenda

Deisebau

Derbyniwyd deisebau ynghylch y ceisiadau canlynol yn unol â Rheol 14.2 Gweithdrefn Cyfarfodydd Pwyllgorau. Mae’r deisebwyr wedi cael gwybod bod ganddynt hawl i siarad, ac mae'r ymgeiswyr/asiantau wedi cael gwybod bod ganddynt hawl i ateb:

 

Cais rhif 18/01064/MJR, Canolfan Deulu Treganna, Suffolk House, Romily Road, Treganna

Cais rhif 18/02698/MNR, 19 Llandennis Avenue, Cyncoed

Cais rhif 17/02003/MNR, 19 Lonsdale Road  4 Ormonde Close, Penylan

Cais rhif 18/01882/DCH, 95 Fairleigh Road, Glan-yr-afon

Cais rhif 18/01820/MJR, 45-47 Drysgol Road, Radur

Cais rhif 18/00948/MNR, 23-24 Wordsworth Avenue, Plasnewydd