Eitem Agenda

Adroddiad Ymchwilio Estyn - Ysgol Gynradd Gatholig Pedr Sant

Cynnal adolygiad perfformiad a chraffu ar fonitro yr argymhellion a’r sylwadau a nodwyd yn yr adroddiad archwilio.

 

Dogfennau ategol: