Eitem Agenda

CTY Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B – Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd

(I ddilyn)

 

Ymgymryd â chraffu cyn-penderfyniad ac adolygiad polisi ar yr Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd cyn iddo gael ei ystyried gan y Cabinet.

 

Dogfennau ategol: