Eitem Agenda

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysgol 2018 – adroddiad briffio ar gynnydd

Craffu ar ddatblygiad ac adolygiad polisi ar gynllun gweithredu trawsnewid rhanbarthol Canolbarth y De ar Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysgol 2018.  

 

Dogfennau ategol: