Eitem Agenda

Adroddiad Blynyddol Ysgolion Caerdydd

Cwblhau craffu cyn penderfyniad a monitro perfformiad yr ysgolion, gan gynnwys dadansoddi’r canlyniadau yn ôl grwpiau ethnig a rhyw.

 

Dogfennau ategol: