Eitem Agenda

Datgan Buddiannau

I’w wneud ar ddechrau’r eitem agenda dan sylw, yn unol â’r Cod Ymddygiad Aelodau.