Eitem Agenda

Darpariaeth Llefydd mewn Ysgolion Cynradd Cyfrwng Saesneg yn ardal Llanrhymni CTY: Craffu Cyn Penderfyniad

Adroddiad Cabinet Drafft - i ddilyn

 

Ystyried ac adolygu'r wybodaeth a’r argymhellion yn yr adroddiad drafft.

 

Dogfennau ategol: