Eitem Agenda

Dinas sy’n Dda i Blant Caerdydd – Strategaeth Ddrafft

Ystyried yr adroddiad ar gynnydd y gwaith o ddatblygu rhaglen i wneud Caerdydd yn Ddinas sy’n Dda i Blant trwy weithio gydag Unicef, ynghyd ag yn unol â’r strategaeth ddrafft wedi’i datblygu gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd, cyn ei chymeradwyo.

 

Dogfennau ategol: