Eitem Agenda

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B: Capasiti a Llywodraethu - i ddilyn

·         Bydd y Cynghorydd Sarah Merry, Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau yn bresennol ac mae’n bosibl y bydd yn dymuno gwneud datganiad;

 

·         Bydd Nick Batchelar, Cyfarwyddwr Addysg yn bresennol i amlinellu cynigion ac ateb cwestiynau aelodau;

 

·         Cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor

  

Dogfennau ategol: