Eitem Agenda

Uchelgais Digidol Caerdydd - i ddilyn

·         Bydd y Cynghorydd Chris Weaver, Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad, yn bresennol ac mae’n bosibl y bydd yn dymuno gwneud datganiad;

 

·         Bydd Isabelle Bignall, y Prif Swyddog Digidol yn bresennol a bydd yn rhoi cyflwyniad;

 

·         Cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

Dogfennau ategol: