Eitem Agenda

Darpariaeth llefydd Ysgolion Cynradd cyfrwng Saesneg yn ardal Llanrhymni

Papurau i'w dilyn

(a)

Bydd y Cynghorydd Sarah Merry, Dirprwy Arweinydd, Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau yn cael ei gwahodd i wneud datganiad. Bydd Nick Batchelar, Cyfarwyddwr Addysg, a Michele Duddridge-Hossain, Rheolwr Gweithredol – Cynllunio a Darpariaeth, ar gael i gyflwyno’r adroddiad ac ateb cwestiynau’r Aelodau;

(b)

Cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor;

 

(c)

Bydd y ffordd ymlaen yn cael ei hystyried ar ddiwedd y cyfarfod.

 

 

Dogfennau ategol: