Eitem Agenda

Darpariaeth Gwasanaethau Seibiant Byr Caerdydd yn Nhŷ Storrie

(a)

Bydd y Cynghorydd Graham Hinchey, yr Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd, yn cael gwahoddiad i wneud datganiad. Bydd Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol – Pobl a Chymunedau, ac Angela Bourge, Rheolwr Gweithredol – Strategaeth, Perfformiad ac Adnoddau, ar gael i roi cyflwyniad ac ateb cwestiynau i'r Aelodau;

(b)

Cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor;

 

(c)

Bydd y ffordd ymlaen yn cael ei hystyried ar ddiwedd y cyfarfod.

 

 

Dogfennau ategol: