Eitem Agenda

Cynllun Cyflawni’r Gyfarwyddiaeth Addysg

(a)

Bydd y Cynghorydd Sarah Merry, Dirprwy Arweinydd, Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau yn cael ei gwahodd i wneud datganiad. Bydd hi, ynghyd â Nick Batchelar, Cyfarwyddwr Addysg, a Suzanne Scarlett, Rheolwr Perfformiad, ar gael i ateb cwestiynau Aelodau;

 

 (b)

Cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor;

 

 (c)

Ystyrir camau i’w cymryd ar gyfer yr eitem hon ar ddiwedd y cyfarfod.

 

Dogfennau ategol: