Eitem Agenda

Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 Gwasanaethau Plant

(a)

Bydd y Cynghorydd Graham Hinchey, yr Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd, yn cael gwahoddiad i wneud datganiad. Bydd e, ynghyd â Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau, ac Irfan Alam, Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Gwasanaethau Plant ar gael i ateb cwestiynau Aelodau;

 

 (b)

Cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor;

 

 (c)

Ystyrir camau i’w cymryd ar gyfer yr eitem hon ar ddiwedd yr eitemau Gwasanaethau Plant.

 

 

Dogfennau ategol: