Pori cyfarfodydd

Awdurdod Tranfnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Awdurdod Tranfnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Awdurdod Tranfnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

SefydlwydAwdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru ac eraill, fel is-bwyllgor gan Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i hwyluso’r Fargen Ddinesig drwy gydgysylltu cynllunio a buddsoddi mewn trafnidiaeth ledled y rhanbarth.

Mae datblygu ac integreiddio system drafnidiaeth newydd yn chwarae rôl hanfodol gyda thrawsnewidiad economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan ei bod hi’n hanfodol ar gyfer cysylltu cymunedau, ac fe fydd yn galluogi unigolion i deithio.  Gall y system drafnidiaeth sydd wedi’i gwella yn y Brifddinas-Ranbarth hefyd ddod â chyfleoedd dichonol i ardaloedd newydd i gael rhagor o ddatblygu ac ehangu economaidd.

Mae gan Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a gadeirir gan Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Huw David, rôl allweddol yn cynghori Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar strategaethau a argymhellir i gyflawni amcanion trafnidiaeth yn y rhanbarthMae’n gweithio’n agos ag, ac yn cefnogi awdurdodau lleol mewn unrhyw gydweithrediad yn gysylltiedig â thrafnidiaeth ac mae’n cyfrannu arbenigedd ynghylch trafnidiaeth pan fo angen.

Uno’r prif flaenoriaethau o ran cael gwell system drafnidiaeth yw darparu Metro De Cymru.  Mae yna £738 miliwn o gronfa’r Fargen Ddinesig wedi’i neilltuo o flaen llaw ar gyfer y prosiect, fydd yn cael ei rannu rhwng rhaglen Trydaneiddio Leiniau’r Cymoedd a chynllun ehangach Metro De CymruBydd yr Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru yn cynnal y prif gyfrifoldebau am y ddau.  I gael mwy o wybodaeth am Fetro De-ddwyrain Cymru, ewch i Trafnidiaeth Cymru.