Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Penodiadau - Recriwtio Archifydd Morgannwg

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Penodiadau - Recriwtio Archifydd Morgannwg.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Penodiadau - Recriwtio Archifydd Morgannwg

Cyflawni swyddogaethau’r awdurdod mewn perthynas â phenodi a diswyddo Prif Swyddogion a Dirprwy Brif Swyddogion (fel y diffinnir yn Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Gorchmynion Sefydlog) (Cymru) 2006) a Phennaeth Statudol y Gwasanaethau Democrataidd yn unol â Rheolau a Gweithdrefnau Cyflogi a pholisïau a gweithdrefnau perthnasol eraill y Cyngor.

 

Bydd angen i holl Aelodau’r Pwyllgor gyflawni hyfforddiant perthnasol i’w galluogi i gyflawni eu dyletswyddau’n briodol.