Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mawrth, 21ain Medi, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

21.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

22.

Datgan Buddiannau

23.

Cofnodion pdf eicon PDF 208 KB

24.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd pdf eicon PDF 286 KB

Dogfennau ychwanegol:

25.

Monitro Cyllideb – Adroddiad 4 Mis 2021/22 pdf eicon PDF 285 KB

Dogfennau ychwanegol:

26.

Rhaglen Waith 2021/22 pdf eicon PDF 354 KB

Dogfennau ychwanegol:

27.

Eitem Frys (os oes un)

28.

Dyddiad y cyfarfod nesaf