Agenda

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 21ain Medi, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

4.30 pm

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion

Dogfennau ychwanegol:

4.35 pm

4.

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Rhaglen Waith 2021-22 pdf eicon PDF 315 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.45 pm

5.

Y Diweddaraf am Adfer Pandemig Addysg pdf eicon PDF 451 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.30 pm

6.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd pdf eicon PDF 343 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.00 pm

7.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B): Ysgol Uwchradd Willows pdf eicon PDF 648 KB

Dogfennau ychwanegol:

Toriad (6.45 - 6.55)

6.55 pm

8.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP) 2022-2032 pdf eicon PDF 448 KB

7.25 pm

9.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Caffael Safle Tŷ Glas pdf eicon PDF 383 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.10 pm

10.

Y Ffordd Ymlaen

11.

Eitemau Brys (os oes rhai)

12.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – Dydd Mawrth 7 Hydref 2021