Agenda

Remote Meeting, Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd - Dydd Mawrth, 19eg Mai, 2020 11.00 am

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 247 KB

4.

Materion yn codi o'r cofnodion

5.

Adroddiad Diweddariad Prosiect Gwyrdd ar gyfer y Cydbwyllgor pdf eicon PDF 706 KB

6.

Prosiect Gwyrdd 2019/20 Canlyniad a Ffurflen Ariannol Flynyddol pdf eicon PDF 191 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - i'w gadarnhau