Agenda a chofnodion drafft

Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol - Dydd Llun, 16eg Mawrth, 2020 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

30.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

31.

Datgan Buddiannau

32.

Cofnodion pdf eicon PDF 73 KB

33.

Swyddi Gwag Llywodraethwr Ysgol Awdurdod Lleol

34.

Eithrio'r Cyhoedd

35.

Swyddi Gwag Presennol Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

36.

Swyddi Gwag Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol yn y Dyfodol

37.

Materion Brys (os o gwbl)

38.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.