Agenda a chofnodion drafft

Is-bwyllgor Trwyddedu
Dydd Gwener, 15fed Tachwedd, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

23.

Datgan Buddiannau

24.

Cais am Roi Trwydded Safle - KFC, St Mary Street pdf eicon PDF 1 MB

25.

Materion Brys (os o gwbl)