Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu
Dydd Gwener, 18fed Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais i Amrywio Trwydded Safle - CFEleven, Cathedral Road pdf eicon PDF 8 MB

3.

Materion Brys (os o gwbl)

4.

Cais i Amrywio Trwydded Safle - Tafarn Pontcanna, Ffordd yr Eglwys Gadeiriol pdf eicon PDF 3 MB