Agenda a chofnodion drafft

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 4ydd Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Datgan Buddiannau

12.

Cais am Roi Trwydded Safle - Taco Bell, St Mary Street pdf eicon PDF 1 MB

13.

Materion Brys (os o gwbl)