Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Archwilio - Dydd Mawrth, 10fed Medi, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

24.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

25.

Datgan Buddiannau

26.

Cofnodion pdf eicon PDF 94 KB

27.

Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, Nick Batchelar – Adroddiad Blynyddol ar Lywodraethu Ysgol, Balansau a Diffygion pdf eicon PDF 204 KB

Dogfennau ychwanegol:

28.

Diweddariad Ariannol Llafar gan gynnwys Materion Gwydnwch

29.

Datganiad Cyfrifon Terfynol 2018/19 pdf eicon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

30.

Rheoli Risg Corfforaethol (Chwarter 1) pdf eicon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

31.

Diweddariad ar Gynnydd Gweithgarwch/Adroddiad SAC pdf eicon PDF 120 KB

32.

Adroddiad Perfformiad pdf eicon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

33.

Adroddiad Blynyddol pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

34.

Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Archwilio pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

35.

Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Ymchwilio pdf eicon PDF 58 KB

Dogfennau ychwanegol:

36.

Gohebiaeth Graffu

37.

Camau sy’n weddill pdf eicon PDF 40 KB

38.

Diweddariad ar y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 34 KB

39.

Eitemau Brys (os oes rhai)

40.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

41.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid

Swyddfa Archwilio Cymru

Rheolaeth Trysorlys

Llywodraethiant a Rheoli Risg

Archwilio Mewnol

Materion Gweithredol