Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol - Dydd Mawrth, 17eg Medi, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

76.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

77.

Datgan Buddiannau

78.

Cofnodion pdf eicon PDF 84 KB

79.

Gwaith Datblygu Iechyd Meddwl ac Emosiynol BIP Caerdydd a’r Fro

80.

Diweddariad ar Faethu pdf eicon PDF 661 KB

81.

Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal pdf eicon PDF 575 KB

Dogfennau ychwanegol:

82.

Adroddiadau Blynyddol Tŷ Storrie a Crosslands pdf eicon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

83.

Adfywio’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol

84.

Ffrydiau Gwaith

85.

Ymweliadau Aelodau

86.

Rhaglen Waith 2019/20 pdf eicon PDF 90 KB

87.

Adroddiadau Unigol Cofrestredig Tŷ Storrie a Crosslands

Dogfennau ychwanegol:

88.

Eitemau Brys (os oes rhai)

89.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Robert Hopkins i’r Pwyllgor.