Agenda

Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol
Dydd Mawrth, 17eg Medi, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 84 KB

Cyflwyniadau

4.

Gwaith Datblygu Iechyd Meddwl ac Emosiynol BIP Caerdydd a’r Fro

5.

Diweddariad am Faethu pdf eicon PDF 661 KB

6.

Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal pdf eicon PDF 575 KB

Dogfennau ychwanegol:

Adroddiadau

7.

Adroddiadau Blynyddol Tŷ Storrie a Crosslands pdf eicon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

Eitemau Cyffredinol

8.

Adfywio’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol

Eitemau Aelodau

9.

Ffrydiau gwaith

10.

Ymweliadau Aelodau

11.

Rhaglen Waith 2019/20 pdf eicon PDF 90 KB

Adroddiadau Briffio

12.

Adroddiadau Unigol Cofrestredig Tŷ Storrie a Crosslands

Dogfennau ychwanegol:

13.

Eitemau Brys (os oes rhai)

14.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf