Agenda

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad
Dydd Mercher, 13eg Tachwedd, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 79 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru 2018/19 pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Arweinyddiaeth Cwsmeriaid pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitemau Brys (os oes rhai)

8.

Y Ffordd Ymlaen

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 16 Rhagfyr 2019 am 4:30pm