Agenda

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol
Dydd Mercher, 11eg Medi, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

4.30 pm

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 84 KB

4.35 pm
30 mins

4.

Adroddiad Blynyddol Byrddau Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg 2018-2019 pdf eicon PDF 716 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.05 pm
60 mins

5.

Perfformiad Chwarter 1 2019-20, Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion a Phobl a Chymunedau pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.05 pm
10 mins

6.

Rhaglen Waith Drafft Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedau ac Oedolion 2019/20 pdf eicon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.15 pm
25 mins

7.

Y Ffordd Ymlaen

6.40 pm

8.

Datganiad Gohebiaeth pdf eicon PDF 77 KB

9.

Eitemau Brys (os oes rhai)

10.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

11.

Cyflwyniadau pdf eicon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol: