Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Iau, 19eg Medi, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

21.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

22.

Datgan Buddiannau

23.

Cofnodion pdf eicon PDF 57 KB

24.

Rhaglen Waith 2019/20 pdf eicon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

25.

Blaengynllun Gwaith pdf eicon PDF 91 KB

Dogfennau ychwanegol:

26.

Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Adroddiad Diweddaru pdf eicon PDF 77 KB

27.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 71 KB

28.

Eitemau Brys (os oes rhai)

29.

Dyddiad y cyfarfod nesaf