Agenda

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol
Dydd Mercher, 6ed Tachwedd, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 64 KB

4.

Eithrio'r Cyhoedd

4.35 pm
40 mins

5.

Strategaeth Gosod Ffioedd Cartref Gofal Pobl Hyn 2019-2023 pdf eicon PDF 200 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Eithrio'r Cyhoedd

5.20 pm
40 mins

7.

Gwiriad Seiliedig ar Risg Budd-dal Tai

Dogfennau ychwanegol:

6.00 pm
30 mins

8.

Ymateb y Cabinet i Ymholiad CYP a CASSC 'Atal Ymglymiad Pobl Ifanc o ran Gwerthu Cyffuriau' pdf eicon PDF 73 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.30 pm

9.

Y Ffordd Ymlaen

10.

Materion Brys (os o gwbl)

11.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

12.

Cyflwyniadau pdf eicon PDF 521 KB

Dogfennau ychwanegol: